Pályázatok - EU pályázatok - EFOP-1.3.5-16-2016-00255

A pályázat adatai:

a kedvezményezett neve: NAGYATÁDI SZÍV EGYESÜLET
a projekt címe: Ifjú szívdobbanás - 2016
a szerződött támogatás összege: 24 958 202 Ft
a támogatás mértéke (%-ban): 100%
a projekt projektidőszaka és tervezett befejezési dátuma: 2017.04.03. - 2020.04.03.
projekt teljes azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00255

A projekt szakmai tartalmának bemutatása:
Pályázatunk tevékenységei többek között a helyi igényeken és szükségleteken alapuló közösségfejlesztés, szabadidős tevékenységek biztosítása,
társadalmi integráció elősegítése szerepel, 36 hónapidőtartamra tervezve. A tevékenységek egymásra épülését az elkészült cselekvési ütemterv biztosítja. Közvetlen célcsoportunk egyrészt a településen és környékén élő 14-25 év közötti fiatalok, velük a legfontosabb feladatunk a közösségbe szervezésük, társadalmi életre nevelésük,
egészséges életmódra és életszemléletre tanításuk azáltal, hogy aktív és tudatos cselekvésre lehetőséget nyújtó szabadidő eltöltési alternatívákat kínálunk számukra. Másik kiemelt közvetlen célcsoportunk a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiket további célirányos programokkal érünk el.
Tevékenységeinkkel illeszkedünk a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához, az EU2020 és az NRP-ben rögzített célokhoz, az EFOP-ban nevesített 1.B egyedi célkitűzéshez,
hozzájárulunk a Nemzeti Önkéntes Stratégiában megfogalmazott "a 18 és 26 év közötti fiatalok önkéntes tevékenységben való részvétele 25%-kal növekszik 2020-ig" cél eléréséhez.
Illeszkedve az Idősügyi Nemzeti Stratégiához erősítjük a generációk közötti együttműködést. Vállaljuk a projekt tervezés és megvalósítás során a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartását, esélyegyenlőségi képzést tartunk. A megvalósítás során is szem előtt tartjuk az esélyegyenlőséget. Minden alkalom ingyenes lesz,
így a szegényebb lakosok számára is elérhető, szakmai programunk minden korosztály számára tartalmaz programot a kicsi gyermekektől az idősekig. Az önkormányzat és együttműködő partnerek tevékenységi köréhez is jól kapcsolódnak a tervezett programok. A programok költségeinek reális
tervezése, valamint a pályázati felhívás piaci ár igazolása kapcsán árajánlatokat kértünk be az igénybevett szolgáltatások tekintetében,
illetve beszerezni kívánt eszközök áraira vonatkozóan piackutatást végeztünk. Programunk célja és rövidtávon várt hatása, hogy a helyi és környékbeli lakosság tagjaiból valódi,
működő kisközösségek alakulnak ki, akik közösségük aktív tagjaivá válnak, aktívan közreműködnek a helyi közösségi programokban, önkéntes tevékenységekben, bekapcsolódnak a település fejlesztési tevékenységébe, képesek konstruktív javaslatokkal élni.
Hosszútávon képesek megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót. A résztvevők életvitelük alakításában tudatosabbak lesznek, fejlődnek kommunikációs-, kooperációs-, konfliktuskezelési képességeik. Bízunk benne, hogy hosszabb távon a bevont személyek jó példája,közösségszervező tevékenysége kiterjed családtagjaikra, kortársaikra, ezáltal szélesebb körben tudjuk előmozdítani a lakosság társadalmi aktivitását, fejleszteni szociális érzékenységét, egészségtudatos életmódját.
Az így kialakuló közösségek a későbbiekben önállóvá válnak, és"csupán"a közösségi élmény és egymás támogatása iránti igény alapján működnek tovább,
a projekt lezárása után is rendszeresen találkoznak és fennmaradnak. Különösen igaz ez a kialakuló, önkéntes-segítésen alapuló szívességbankra és szívességcsere rendszerre, mely fenntartásához anyagi, pénzügyi forrást nem igényel. Az eredmények fenntartásához, további hasznosulásához hozzájárul,
hogy a rendszeres találkozások által létrejövő kisközösségek tagjai a megtartott program témájához kapcsolódóan vásárolt anyagokat (munkafüzetet, kiadványt) megkapják, így lehetőségük van azokat a későbbiekben újra elővenni, át- és továbbgondolni, alkalmazni, környezetükben továbbadni.